Vanliga frågor (FAQ) 2017-10-12T15:28:10+00:00

VANLIGA FRÅGOR (FAQ)

0706-80 46 56 / info@husogat.se

HUR MYCKET KOSTAR DET ATT RENOVERA ETT GAMMALT FÖNSTER?

Det är nästan omöjligt att svara på utan att ha sett fönstret i verkligheten.
Det är möjligt att ge ett pris mellan tummen och pekfingret om vi får bilder, måttuppgifter samt en beskrivning av vilka åtgärder ni tänkt er. Dessa prisuppgifter skall endast ses som ett underlag för en budget.

HUR LÅNG TID TAR DET ATT RENOVERA ETT FÖNSTER?

Skall fönstret genomgå en mer omfattande renovering får man räkna med att det tar mellan 2- 2 1/2 vecka.

GENOMFÖRS FÖNSTERRENOVERINGEN PÅ PLATS?

Fönsterbågarna (det som man öppnar) tar vi med till verkstaden. Alla åtgärder som skall göras i karmarna gör vi på plats.

STÅR HUSET ÖPPET NÄR NI TAR MED FÖNSTERBÅGARNA TILL VERKSTAD?

Vi täcker för med fönsterskydd som släpper in ljus, men håller ute regn och vind.

MÅSTE FÖNSTERRENOVERINGEN GÖRAS PÅ SOMMAREN?

Vi arbetar året runt med fönsterrenoveringar i hus där man bor och det innebär sällan några problem.

BLIR DET KALLT NÄR FÖNSTRET MONTERAS BORT?

Det brukar inte vara något problem att få varmt i rum där det finns fönsterskydd monterat, det som kan upplevas störande är att ljudnivån ökar eftersom det endast är en plastduk som skiljer ute från inne.

MÅSTE NI HA STÄLLNING?

Vi arbetar huvudsakligen inifrån huset vid alla moment vilket gör att vi klarar oss utan ställning.

GÅR DET ATT ANVÄNDA VÅRA BLÅSTA FÖNSTERGLAS IGEN?

Vi plockar i regel ur alla glas med hjälp av kittlampor vilket gör att det sällan går sönder några glas, men det finns inga garantier för att vi alltid lyckas.

HÖR AV DIG TILL OSS!